Ulf Axberg

Ulf Axberg, Göteborgs Universitet föreläser om erfarenheter av och resultat från insatser för barn som bevittnat våld i familjen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson