Opratat.se – förebygger ohälsa

Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj.

Opratat.se är ett verktyg för att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Med filmer, berättelser, barnböcker och spel kan barn och vuxna upptäcka hur den andre tänker och känner i olika situationer. Det kan vara en början till samtal. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som familjen möter. Förhoppningen är att alla ska hitta något att känna igen sig i.

Läs mer i avsnitten nedan.

Det här är opratat.se

Varför opratat.se?

Filmer speglar åtta olika teman

Hur använda opratat.se?

Andra som använt opratat.se

Senast uppdaterad 2020-12-04 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson