Utvärdering av Headpod

Centro Ramon y Cajal de ASPACE, Zizur, Navarra, Spanien, 2013.

Bakgrund

Personer med cerebral pares eller andra fysiska funktionsnedsättningar har ofta problem med positionering, vilket kan göra sväljning och ätande svårare. För att hitta en bra positionering har hjälpmedel som blockerar huvudrörelser använts.

Syfte

Syftet med studien var att utvärdera hur Headpod fungerar som ett dynamiskt stöd utan att begränsa rotation under måltider för personer med nedsatt huvudkontroll.

Studien

Fem personer med flerfunktionsnedsättning med dålig huvudkontroll studerades under totalt 49 måltider. I studien jämfördes den vanliga positionen med den som erhålls med Headpod. Resultatet visade en klar förbättring av positionen av huvudet vid alla måltider, samt förbättring av att bibehålla mat och saliv i munnen, samt bättre sväljfunktion.

Slutsats

Headpod ger en klar förbättring vid måltider och har också visat god effekt även vid andra aktiviteter i hemmet eller skolan. Barn som är hypontona och har låg muskeltonus, har störst nytta av Headpod.

Senast uppdaterad 2021-07-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson