Headpod: Huvudstödet som följer Aurora

Ylva Dalén.

Ylva Dalén.

När Hoppoleks grundare Ylva Dalén såg en Headpod på en mässa i Tyskland tänkte hon direkt att hon måste ta med den hem till Sverige. Nu finns Headpod som förskrivningsbart hjälpmedel, och Ylvas innersta önskan är att den ska komma fler barn till nytta.

Headpod är utvecklad av en spansk ögonkirurg med syftet att barnet ska få möjlighet att röra huvudet fritt, och därmed stärka sina nackmuskler. Den passar bäst till barn mellan två och tolv år och kan förhindra kroniska felställningar i nacken.

– De som har hittat på denna har gjort den för barnen, det märks. Den härmar en normal situation, precis som Hoppolek gör.

Underlättar i många situationer

Headpod håller barnets huvud i normalställning, samtidigt som det tillåter rörelser i alla riktningar. Den gör att barnet kan behålla en funktionell sittställning, vilket underlättar vid till exempel måltider, undervisning och kommunikation.

Ylva tycker att det handlar om delaktighet på barnets villkor.

– Det är en huvudhållare, inget nackstöd, det är inget pannband som håller tillbaka, och som man kanske spänner emot. Man kan röra huvudet både i sidled och upp och ned. Man behöver inte tilta stolen, utan får en normal och aktiv ställning.

Hjärtat slår för dessa barn

Ylva är mamma till fyra barn, men endast tre finns kvar i livet. Ett av barnen drabbades som nyfödd av hjärtstillestånd, så kallad plötslig spädbarnsdöd, och när läkarna frågade om Ylva och hennes man ville att de skulle försöka återuppliva barnet, trots att det skulle få en grav hjärnskada, sa de ja. Men det var försent.

– Kanske är det därför mitt hjärta slår lite extra för just dessa barn.

Huvudstödet som följer Aurora

Aurora äter tillsammans med sin mamma.

Headpod är ett dynamiskt huvudstöd för barn med begränsad huvudkontroll. Genom att använda Headpod vid måltider och andra aktiviteter behöver Aurora inte använda sina krafter till att försöka hålla upp huvudet. Avbrotten blir färre, delaktigheten ökar, och det blir en mer positiv upplevelse. Det säger Kristina Leksell, mamma till Aurora.

Aurora Leksell är 6 år och har en ovanlig hudsjukdom som heter Incontinentia pigmenti. Sjukdomen påverkar alla hennes funktioner, och hon är "tonusväxlare", vilket innebär att hon inte orkar hålla upp sitt huvud hela tiden. Auroras föräldrar Kristina och Mikael har haft svårt att hitta en lösning som inte begränsar Aurora, men nu tycker de att de har funnit den.

Tiltat stolen

Måltiden har varit ett jobbigt moment för Aurora, berättar mamma Kristina.

– Förut brukade hon bli ganska trött efter en måltid, kraften och energin gick åt till spasticitet för att hon skulle orka hålla upp huvudet.

För att Aurora skulle slippa detta tiltade de stolen bakåt, så att hon satt bakåtlutad, men detta gjorde att hon lättare satte i halsen. Det var heller inte bra för hennes höfter. Sen ett halvår tillbaka använder Aurora Headpod vid alla måltider, och detta har förbättrat matsituationen mycket.

– Nu sitter hon mer upprätt och det blir inga avbrott. Hon sätter heller inte i halsen lika mycket, och samtidigt kan hon vrida på huvudet. Det blir mer interaktion, och en mer positiv upplevelse.

Familjen Leksell.

I flera sammanhang

Aurora använder Headpod i flera olika sammanhang. Bland annat när hon cyklar på sin Motomed.

– Tidigare stannade den så fort Aurora började spänna sig för att kunna hålla upp huvudet. Nu när hon använder Headpod så blir det inga avbrott.

Kristina vill att Aurora ska ha en Headpod hemma och en i förskolan.

– Den är enkel att ta av och fästa där Aurora är, och inte tvärtom. Den går även att använda på ståskalet om man anpassar det lite. Man kan också enkelt anpassa hur mycket stöd man vill att den ska ge.

Livskvalitet för Aurora

– Det är livskvalitet för Aurora att kunna vara delaktig i fler situationer. Hon är nyfiken, och nu kan hon vrida på huvudet själv när något händer, i stället för att vi eller fröken berättar vad som sker. Vi märker också en annan vakenhet när hon märker att hon är delaktig.

Texten publicerades 2013.

Senast uppdaterad 2021-07-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson