Systematisk uppföljning av stödinsatser till Barn som anhöriga, 12 november i Stockholm

Bild på Johan Glad

Seminariet bjöd på föreläsningar och diskussioner om systematisk uppföljning och erfarenheter från verksamheter om att införa och utveckla arbete med systematisk uppföljning inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt idéburen organisation. Trettiofem deltagare från olika verksamheter från Malmö i söder till Östersund i norr deltog.

Johan Glad (Socialstyrelsen), redaktör för skriften "Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel", inledde med en teoretisk genomgång av systematisk uppföljning och vad som kan vara bra att tänka på i detta arbete.

Skriften "Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel" kan laddas ner eller beställas via: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-25.pdf 

Senast uppdaterad 2021-01-20 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS