Seminarium: Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga

Bild på Johan Glad

Den 12 november 2015 anordnades seminariet "Systematisk uppföljning av stödinsatser till barn som anhöriga". Seminariet bjöd på föreläsningar och diskussioner om systematisk uppföljning och erfarenheter från verksamheter om att införa och utveckla arbete med systematisk uppföljning inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt idéburen organisation. 35 deltagare från olika verksamheter från Malmö i söder till Östersund i norr deltog.

Johan Glad från Socialstyrelsen, redaktör för skriften "Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel", inledde med en teoretisk genomgång av systematisk uppföljning och vad som kan vara bra att tänka på i detta arbete.

Läs eller ladda ner skriften "Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel"

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson