Länskonferens i Jönköping lockade många

I april anordnades konferensen "Tillsammans för barn som anhöriga" i Jönköping där drygt 250 praktiker från södra Sverige deltog. Bakom konferensen stod Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län och Nka.

Landstingsdirektör Agneta Jansmyr öppningstalade under konferensen och lämnade sedan över ordet till Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen, som berättade om det nationella utvecklingsarbetet som regeringen gett Socialstyrelsen, Statens Folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att utveckla anhörigstödet till barn som anhöriga. Landstinget i Jönköpings län är en av fyra utvalda utvecklingsregioner som deltar i det nationella utvecklingsarbetet som samordnas av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 
– Alla verksamheter behöver gå från ett individperspektiv till familjeperspektiv, vilket är ett av målen med utvecklingsarbetet, berättade Merike Hansson, projektledare vid Socialstyrelsen.

"Bra samarbete är viktigt"

Ulla Rydå, barn- och ungdomspsykiater, har varit med sedan starten av Barndialogen – som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention. Hon berättade utifrån sin yrkesprofession om det arbetet och även kring hur barn reagerar av att förlora en förälder eller leva med en sjuk förälder.
– I första hand handlar det om att stötta föräldrarna att stötta sina barn, sa Ulla Rydå.

Susanne Knutsson, klinisk lektor, vid Högskolan i Borås, berättade om sina erfarenheter kring anhörigstöd till barn utifrån sin forskning och yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
– Det är viktigt att personalen på sjukhusen har ett bra samarbete för att få det att fungera. Jag skulle vilja att vi uppmärksammade barnet som anhörig inom 24 timmar.

Susanne Knutsson berättade också att det är viktigt med kanaler och verktyg för att sedan snabbt uppmärksamma skolan på vad som hänt.
– Det handlar egentligen om att vara en medmänniska och visa respekt och intigritet, värdighet. Vi visar att barnet är viktigt och att vi bryr oss. Barnen ska känna tillit. Och det viktigaste är att bekräfta barnet.

Föreställning om barn som anhöriga

Julia Sandwall och Elin Mårtensson från Teateri.

Julia Sandwall, producent för Teateri, berättade om arbetet med att sätta upp en föreställning om barn som anhöriga som de fått medel till att göra. Föreställningen ska säljas till skolor tillsammans med handledningsmaterial. Med på scenen fanns även en av skådespelarna Elin Mårtensson som berättade sin historia om att förlora sin mamma för 16-års ålder. Föreställningen har premiär i februari 2014.

Senast uppdaterad 2021-11-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS