Jönköping

Bild på tre kvinnor som föreläser

På höglandet i Jönköpings län ville man bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar vid oväntad död hos en förälder eller syskon.

I ett brett samarbete mellan elevhälsa, psykiatri, ambulanssjukvård, akutsjukvård och primärvård  har en modell för att säkra barnets rätt till information, råd och stöd utvecklats. Som grund för arbetet låg en kartläggning av Socialstyrelsen: När förälder oväntat avlider. Modellen har nu implementerats och används i hela region Jönköpings län.

Intervju med Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska, Höglandsområdet, Jönköpings län:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsning från konferensen "Stöd till barn när förälder oväntat avlider", 2015: 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson