Referenser

Sverige. Socialstyrelsen. Omsorg människor emellan, En översikt av
omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen;
2006.

Westlund P, Sjöberg A. Antonovsky inte Maslow : för en salutogen omsorg
och vård. Solna: Fortbildningsförlaget; 2005.
Center on Aging Society. How do family caregivers fare? A closer look at
their experiences. (Data profile, nr.3). Washington DC: Georgetown University; 2005.

Johansson S, Åhlfeldt J. Stress experienced by informal caregivers – On
conflicting demands in everyday life. Scandinavian Journal of Social Welfare
1996;5(2):83-96.

Andrén S. Family caregivers of persons with dementia : experiences of burden,
satisfaction and psychosocial intervention. Malmö: Dept. of Health Sciences
Malmö University Hospital Lund University; 2006.

Zarit SH, Bottigi K, Gauler JE. Stress and caregivers. In: Fink G, editor.
Encyclopedia of stress. 2nd ed. San Diego: CA: Elsevier; 2007.

Schulz R, Beach SR. Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver
Health Effects Study. Jama. 1999;282(23):2215-9.

Franzen-Dahlin A, Larson J, Murray V, Wredling R, Billing E. Predictors of
psychological health in spouses of persons affected by stroke. J Clin Nurs.
2007;16(5):885-91.

Beach SR, Beach SR, Schulz R, Williamson GM, Miller LS, Weiner MF, et al.
Risk Factors for Potentially Harmful Informal Caregiver Behavior; 2005.

Saveman BI. Formal carers in health care and the social services witnessing
abuse of the elderly in their homes. Umeå: Umeå Universitet; 1994.

Ekwall AK, Sivberg B, Hallberg IR. Older caregivers' coping strategies and
sense of coherence in relation to quality of life. J Adv Nurs. 2007;57(6):584-

Nolan M, Grant G, Lundh U, Keady J. Partnerships in family care :
[understanding the caregiving career]. Maidenhead ; Philadelphia: Open
University Press; 2003.

Stoltz P, Uden G, Willman A. Support for family carers who care for an
elderly person at home – a systematic literature review. Scand J Caring Sci.
2004;18(2):111-9.

Cannuscio CC, Jones C, Kawachi I, Colditz GA, Berkman L, Rimm E.
Reverberations of family illness: a longitudinal assessment of informal
caregiving and mental health status in the Nurses' Health Study. Am J Public
Health. 2002;92(8):1305-11.

Kristensson Ekwall A. Informal caregiving at old age. Content, coping
difficulties and satisfaction. Lund: Lunds Universitet; 2004.

Sverige. Socialstyrelsen och Linköpings Universitet. Närstående till äldre –
deras behov och användning av stöd. Stockholm: Socialstyrelsen 2007.

Sverige. Socialstyrelsen. Kommunernas anhörigstöd, utvecklingsläget 2006.
Stockholm: Socialstyrelsen; 2007.

Hallberg IR, Kristensson J. Preventive home care of frail older people: a
review of recent case management studies. J Clin Nurs. 2004;13(6B):112-20.

Nolan M, Lundh U. Satisfactions and coping strategies of family carers.
British Journal of Community Nursing 1999;4(9):470-75.

(s27-28, Verksamhetsprogram för Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga,  Kalmar, 2007-08-13, Fokus, Regionförbundet i Kalmar län, ÄldreVäst Sjuhärad Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen & eHälsoinstitutet, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnare för anhörigstöd i Norrland, Landstinget i Kalmar län).

Senast uppdaterad 2021-01-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS