Referenser

Hanson E, Nolan J, Magnusson L, Sennermark E, Johansson L & Nolan M. (2006). Carers Outcome Agreement Tool, A new approach to working with family carers. Sheffield:  ÄldreVäst Sjuhärad Research Centre, School of Health Sciences, University College of Borås Sweden, National Board of Health and Welfare in Sweden, School of Nursing and Midwifery University of Sheffield UK.

Magnusson L, Hanson ES, E., Nolan M, Nolan J & Johansson L. (1995). Planeringsinstrument för anhörigstöd. Stockholm; 2005.1. Johnson ML. Societal dilemmas in ageing societies. In: 3rd European Congress of Gerontology; 1995 30 August-2 September. Amsterdam.

Socialstyrelsen. (2005). Kommunerna kan ansöka om projektmedel för att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2006). Omsorg människor emellan, En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2021-01-08 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS