Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor

Bild på personer med olika bakgrunder

Stöd till anhöriga till äldre med invandrarbakgrund i Rosengård

I rapporten "Stöd till anhöriga till äldre med invandrarbakgrund" beskriver projektledaren Aleksandra Cavic arbetet med att ta fram en modell för anhörigstöd i den mångkulturella stadsdelen Rosengård i Malmö. Läs mer om arbetet i Rosengård

Anhörigstöd för personer med invandrarbakgrund

Uppsala Demensförening har under åren 2005 – 2007 arbetat med ett omfattande informationsprojekt med fokus på äldre utlandsfödda och deras anhöriga. Ett övergripande syfte är att, utifrån kulturella hänsynstaganden, skapa en god äldreomsorg för alla som bor i kommunen. Läs mer om projektet i Uppsala

Senast uppdaterad 2021-02-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson