Palliativ anhörigvårdare, att sluta vårdandet, särskilt boende och efterlevandestöd

Bild på en person som håller en äldre kvinnas hand

Intervju med Agneta Grimby, forskare inom efterlevandestöd

Agneta Grimby är legitimerad psykolog, medicine doktor och forskare vid Geriatriken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har i tre decennier forskat om sorg och bedrivit olika interventionsprojekt bland sörjande, vilket resulterat i både vetenskapliga publikationer och debattartiklar. Sorg vid förlust av anhöriga har blivit hennes stora hjärtefråga, och som pensionär fortsätter hon att undersöka och dokumentera utsatthet hos människor i livets kritiska skeden. Läs hela intervjun med Agneta Grimby här

Anhörigstödsteamet - efterlevandestöd i Jönköpings kommun

Hur arbetar landsting, kommun, olika organisationer och den frivilliga sektorn med efterlevandestöd till äldre? I Jönköpings kommun arbetar Anhörigstödsteamet aktivt med samtal och samtalsgrupper för efterlevande äldre anhöriga. Läs mer om anhörigstödsteamet i Jönköping

Promenader för sörjande anhöriga i Lindome

Sedan hösten 2007 har den som förlorat sin livskamrat kunnat vara med i en promenadgrupp i Lindome, Göteborg. Resultaten visar att alltför många tappar fotfästet i tillvaron och blir mer stillasittande när de förlorar sin partner. För att motverka ohälsa behöver samhället bli bättre på att stödja änkor och änkemän med hälsofrämjande aktiviteter. Läs mer om promenadgruppen i Lindome

Senast uppdaterad 2021-02-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson