Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg

Bild på Kvinna som pratar i telefon

Anhörigstöd mitt i livet

"Anhörigstöd mitt i livet" är ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner med syftet att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Läs mer om projektet "Anhörigstöd mitt i livet"

Senast uppdaterad 2021-01-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson