Avlösning

Bild på en person som plockar kantareller

Avlösarteamet i Avesta

I Avesta har man inrättat ett avlösarteam som gör det möjligt att individualisera anhörigstödet och säkra kontinuiteten. Tre undersköterskor med särskilt intresse för området arbetar specifikt med just avlösning. De anhöriga är uteslutande positiva till avlösarteamet och pekar på omfattande kvalitetsförbättringar i deras enskilda liv. Läs mer om avlösarteamet i Avesta

Senast uppdaterad 2021-02-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson