Välkommen

Webbutbildningar för anhöriga

Under fliken Webbutbildningar för anhöriga hittar du digitala utbildningar och guider som vänder sig direkt till dig som är anhörig. Här kan du bland annat lära dig mer om demens och om psykisk ohälsa bland äldre personer.

Här hittar du webbutbildningarna för anhöriga