Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller som är dömd för brott?

En illustration som visar en tom stol och en flicka som håller en docka i famnen.

Detta webbinarium syftar till att synliggöra hur livssituationen och behovet av stöd kan se ut hos barn som har en frihetsberövad familjemedlem.

Cirka 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs för brott och samtidigt saknar cirka 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn med frihetsberövade föräldrar.

Barnrättsorganisationerna Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff verkar tillsammans för att stärka och förbättra situationen för målgruppen barn som är anhöriga till en frihetsberövad familjemedlem.

Hösten 2021 släppte organisationerna rapporten "Man måste få veta" som bygger på barns egna röster om att ha en frihetsberövad familjemedlem. Genom dessa röster vill organisationerna bidra till en ökad förståelse för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen och Bufff har över 20 års erfarenhet av att möta barn och föräldrar. Verksamheterna ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan samt tiden efter frigivandet.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Ladda ner presentation från webbinariet

Medverkande:
Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen
Madelein Katte; Bufff Sverige
Line Fuchs, Räddningsmissionen-Solrosen
Pauline Johansson, Nka

För mer information och kontakt

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-11-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson