IT-stöd

Anhöriga kan få stöd med hjälp av den nya IT-tekniken. På Internet kan man hitta mycket information. Många anhörig- och patientorganisationer har hemsidor med information. De flesta kommuner har även information om anhörigstöd på sina hemsidor. Några kommuner håller dessutom på att bygga upp särskilda hemsidor för anhörigfrågor så kallade anhörigstödsportaler.

Det finns också särskilda tjänster, som kan ge information, utbildning och stöd till äldre och deras anhöriga i hemmet. Genom bildtelefoni kan användarna samtala med varandra och med personal inom vård och omsorg för äldre. Du kan läsa mer om detta under sidorna E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida. Vidare finns information om IT baserad teknik och produkter för anhörigvårdare på hjälpmedelsinstitutets hemsida. Se www.hi.se (Öppnas i nytt fönster) under "Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar närstående"

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson