Avlösning

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Vanligast är att avlösaren kommer från hemtjänsten eller är personal som arbetar med anhörigstöd. Det kan ibland vara frivilligarbetare eller volontärer som är avlösare. I en del kommuner är avlösning i hemmet helt fritt och kräver inga särskilda beslut. I andra kommuner krävs beslut av en biståndshandläggare. Hur många timmar man kan få avlösning beror på kommunernas regler. Hälften av kommunerna ger avlösning gratis.

Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om avlösning i hemmet. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Avlösning via boende

Man kan använda platser i ett så kallat korttidsboende vid olika händelser. Dessa kan vara tillfälligt boende efter slutenvård, om bostaden ska anpassas eller om anhörigvårdaren behöver avlösning. På korttidsboendet kan man bo en gång eller flera gånger vid bestämda tider. Som exempel kan den person som är i behov av vård och omsorg bo var annan vecka i korttidsboendet och var annan vecka hemma. Detta kallas för växelvård.

En del kommuner har särskilda avdelningar som endast erbjuder korttidsboende. I andra kommuner finns några särskilda korttidsplatser på avdelningarna i kommunens äldreboenden. En biståndshandläggare beslutar om plats i korttidsboende.

Under de senaste åren har särskilda trygghetsplatser skapats i en del kommuner. De är ett stöd för den anhörige som vårdar en närstående och tillfälligt behöver avlösning. Man kan ofta boka trygghetsplats direkt hos verksamheten och man behöver inte alltid beslut från en biståndshandläggare. Det är olika i olika kommuner. Kommunerna har också olika regler för hur länge man får vara på en trygghetsplats och vad det kostar.

Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta mer om korttidsboende och trygghetsplatser. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Avlösning via dagverksamhet/dagvård

Avlösning genom dagverksamhet eller dagvård betyder att den närstående får vara i en daglig verksamhet utanför hemmet under en eller flera av veckans dagar, så att den anhörige får möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Det finns ofta särskilda dagverksamheter för personer med demenssjukdom och för personer med andra specifika funktionsnedsättningar.

Vad som händer på dagverksamheten är olika och beror på vilken målgrupp som dagverksamheten är till för. Öppettiderna är olika och kan vara allt mellan en dag till alla vardagar i veckan. I vissa fall finns det dagverksamhet även på kvällar, nätter och helger. En biståndshandläggare beslutar vem som ska få dagverksamhet. Det finns även träffpunkter som erbjuder en form av avlösning över dagen och som inte kräver biståndsbeslut.

Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om dagverksamhet/dagvård. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson