Resilience in children and families when a parent has cancer

Resilience in children and families when a parent has cancer – an intervention study. Hauskov Graungaard Anette. Research Unit and Section of General Practice, Institute of Public Health, University of Copenhagen, Denmark.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-24 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS