Exempel på samverkan psykiatrianhöriga

Liselotte Risö-Bergerlind från Nätverket Styrning och Ledning av Psykiatrin.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson