Om inspirationsdagen

Den 7 november 2014 bjöd NSPH i samverkan med Nka, Socialstyrelsen och SKL in till en inspirationsdag i Stockholm om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Inspirationsdagen innehöll flera intressanta föreläsningar och många bra diskussioner. Dagen avslutades med att medlemmar i Svenska OCD- förbundet spelade upp en teaterscen där deltagarna fick interagera i möten mellan patient och profession.

Anki Sandberg, nationell samordnare NSPH berättar om syftet med konferensen

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Ingrid Åström, anhörigkonsulent i Örnsköldsvik medverkar på inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS