4.3 Paying for Care

Chair: Gavin MacGregor, Carers UK
Sophie Cès, Université Catholique de Louvain, Belgium: How to measure informal care?
Chloe Wright, Carers UK: The shaping of a market in care and support services

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS