Hur kan man använda Nka:s filmer?

På Nka Play har vi samlat filmer inom anhörigområdet. Det är helt fritt att använda filmerna i olika sammanhang så länge filmerna visas från Nka:s webbplats samt att man refererar till vart filmerna kommer ifrån. Det finns ingen möjlighet att ladda ned filmerna.

Exempel på hur man kan använda filmerna på Nka Play

  • Vid utbildningar
  • Föreläsningar
  • Som diskussionsunderlag i en anhörigcirkel, studiecirkel eller liknande
  • Information till politiker
  • Som kunskapsstöd

Filmerna kommer inte fungera i webbläsare som använder tekniken Flash från och med 2021. Filmerna kommer inte fungera i webbläsaren Internet Explorer

För mer information och kontakt

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS