Samtal med anhöriga

Moderator Ann-Marie Stenhammar samtalar med anhöriga om livets möjligheter
och begränsningar, anhörigas drömmar, möjligheter och verklighet, erfarenheter och
värdefulla insikter genom livet. Deltagare är Kerstin Roshed och Lotte Blumenthal
som representerar föräldraperspektiven samt Joakim Larsson och Cecilia Halin som
representerar syskonperspektiven.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-15 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS