Workshop Presentation och demonstration av onlinekurs i modellerande

I ett pilotprojekt har en kommunikationsapp, Avaz, introducerats för alla barn och lärare i en särskola tillsammans med partnerstrategin modellerande (Aided Language Modelling). Modellerande innebär att samspelspartnern pekar på bildsymboler samtidigt med sitt tal. Preliminära resultat tyder på att de elever som fått störst erfarenheter av ALM också själva använt hjälpmedlet mest i sin kommunikation.
Helena Wandin, logoped/doktorand och Mattias Davidsson, universitetslektor, Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson