Vägar till förbättrad samordning

Samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av koordinator.
Marjana Tornmalm, projektledare, utredare Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson