Mötet med barnet – Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning

Många föräldrar har frågat oss "Var kan jag läsa om svårigheter liknande mitt barns problem? Hur kan jag göra för att stötta mitt barn?" Det blev utgångspunkt till en bok med främsta uppgiften att stötta fysioterapeuten i mötet med barnet och även vara lyhörd för föräldrarnas berättelse och upplevelser. Syftet med seminariet är att presentera boken och få möjlighet att diskutera föräldrars och anhörigas syn på fysioterapi och habilitering, samt lyssna till de önskemål som finns.
Åsa Bartonek, leg fysioterapeut och Anette Stolpe, leg sjukgymnast Karolinska Universitetssjukhuset,
SLL Habilitering & Hälsa (f.d.) och författare till boken: Mötet med barnet – Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett familjeperspektiv

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson