Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Seminariet inleds med en kort presentation av huvudresultaten från serien med tio kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning som publicerats vid Nka. Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion.
Ritva Gough, forskare/möjliggörare Nka och ordförande i Nka:s styrgrupp.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson