Föräldrar om tidigt stöd

Spädbarnsverksamheten Tittut är unik i sitt slag och vänder sig till föräldrar till de allra minsta barnen med sjukdom eller skada som ger upphov till funktionsnedsättning. Utvärdering visar att de faktorer som underlättat för familjerna är att kontinuerligt och under längre tid, få möta andra familjer i liknande situation. Tittut har fått mycket positiv respons från både föräldrar och professionella.
Anita Gyllenstein, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Eva Norling, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Agneta Strömstedt, specialpedagog, Synnöve Svensson, specialpedagog – Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson