CVI, hjärnsynskada

Cerebral Visual Impairment, CVI, inkluderar all synnedsättning som inte förklaras av problem i ögat, OVI. Förmågan att tolka det vi ser ligger i hjärnan. Det är därför vanligt med syntolkningssvårigheter av olika grad vid olika hjärnskador. Grunderna angående syn oh syntolkning kommer att presenteras av föreläsarna som har stor erfarenhet av barn och ungdomar med olika hjärnskador och av olika synproblem. Kunskapen om CVI behöver ökas för att barnen ska fångas upp redan på BVC och multiprofessionella CVI-team behöver finnas i alla regioner. I Uppsala och Lund startade CVI-team 2002 och nu pågår ett nationellt arbete för att utforma en nationell modell för att upptäcka barnen tidigt och öka 
Anders Sjöström, ögonläkare DSBUS, drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg. Gunnar Braathen neuropediatriker Habiliteringen VGR, Västra Götalands regionen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson