Akuta effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning hos barn med svår cerebral pares

Barn med svår cerebral pares (CP) kan inte gå själva, de behöver hjälp med alla förflyttningar och är mycket stillasittande, vilket innebär stora hälsorisker. Som behandling rekommenderas i Sverige ståträning i formgjutet ståskal under 1–4 timmar varje dag. Ståträningen tar mycket tid och påverkar därmed familjelivet avsevärt. Det saknas kunskap för att kunna rekommendera den bästa träningsformen för varje barn. Föreläsaren har mätt effekter på andningsfunktion, cirkulation, blodsocker, mjölksyra, blodtryck, muskelspänningar, ledrörlighet och nöjdhet när barn med svår CP ståtränar i ståskal jämfört med dynamisk träning i Innowalk.
Katarina Lauruschkus, leg. fysioterapeut, Dr.med.vet., Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson