Om inte anhöriga fanns…

Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för ett anhörigvänligt samhälle. Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson