Robust app i särskolemiljö

Mattias Davidsson är forskare på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson