Att lära med alla sinnen – om ickeverbalt bemötande

Kannebäcksskolans grundsärskola i Göteborg använde projektet Lära med alla sinnen under läsåret 2015 för att undersöka om man kan utveckla lärmiljön för eleverna genom att arbeta med alla sinnen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson