Emotionell kompetens hos barn

Sarah Blackstone föreläser om hur Emotionell kompetens är högst beroende av och nära sammanlänkad med en effektiv social och kommunikativ kompetens. Aktuell forskning har visat hur viktiga emotionella faktorer är för att lära, förstå och utveckla relationer men även en god självbild och självkänsla. Föreläsningen är på engelska och teckentolkas på svenska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson