Vanliga föräldrar under ovanliga omständigheter – vilket stöd behöver föräldrar till barn med funktionsnedsättning?

Malin Broberg är Leg psykolog och professor i psykologi. Hennes forskning har fokuserat på familjens situation när man har ett barn med funktionsnedsättning. Malin kommer att prata om föräldrars upplevelser och behov av stöd när man har ett barn med funktionsnedsättning med utgångspunkt från sin forskning.

Elaine Johansson är moderator

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson