När jag inte längre är med

Förberedelser och funderingar inför framtiden

Studiecirkeln vänder sig till föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Många av dem har en oro inför framtiden. Så här skrev en förälder:

"Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör."

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, har studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden utarbetats.

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds föräldrarna att ge en bild av sitt vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

Film om Studiecirkeln När jag inte längre är med

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd som drivs av Bräcke Diakoni, en idéburen non-profit verksamhet inom vård och omsorg. Samarbetsorganisationer har varit Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar, Göteborg med omnejd, Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg. Projektet har finansierats med medel från Allmänna arvsfonden och har pågått 2013 – 2016.

Bild på Bräcke diakonis logga

Läs mer om projekt Delaktighet och Stöd på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2021-09-04 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson