Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Den här filmen har tagits fram för att stödja arbetet med barn som anhöriga vid svåra händelser. Filmen handlar om att i ambulans- och akutverksamheter, räddningstjänst och i polisarbetet visa på hur vi kan uppmärksamma barn som anhöriga när en förälder blir allvarligt sjuk/skadad eller oväntat dör och hur samverkan tryggas. Filmen vill ge alla inblandade en förståelse för processen och skapa en gemensam bild av de olika verkligheter och situationer som vi befinner oss i beroende på organisation och profession.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson