Plenarföreläsning: e-lärande – resurser för stöd till anhöriga, frivilliga och personal

Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent vid Nka och Linnéuniversitetet. Den digitala utvecklingen erbjuder många möjligheter. Under presentationen kommer trender nationellt och internationellt att presenteras. Olika former av e-lärande som webbkurser, webbinarier, stödgrupper på nätet och appar kommer att demonstreras. Vidare kommer utmaningarna med digitalisering att behandlas och diskuteras.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS