Unga omsorgsgivares ansvar för familjemedlemmar och vänner med psykisk ohälsa. Studie i Kalmar län inom ME-WE-projektet

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-03 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS