Avslutande diskussion

Johanna Ahnqvist, chef för Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, Jonas Bergström, chef för Enheten för patientsäkerhet, Socialstyrelsen samt Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-03 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS