Min pappa dricker

En elev i varje klass stannar hemma från skolan minst en gång i veckan för att ta hand om en förälder, syskon eller annan anhörig. Detta kan leda till svårigheter i skolan, mindre tid till kompisrelationer och framtida risk för missbruk, samt svårigheter att få jobb.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Läs mer om Me-We projektet som syftar till att ge psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa.

Senast uppdaterad 2021-06-05 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson