Våld i familjen

Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi vid Karlstads Universitet  ger en introduktion kring barns påverkan av våld i familjen. Kjerstin beskriver  vad vi vet från forskningen, om vanliga situationer och konsekvenser för barn.

 

Vad gör jag om jag misstänker att ett barn lever i en familj där våld förekommer?

Kjerstin Almqvist beskriver hur man kan agera i situationer där man   misstänker att barn lever i en familj där våld förekommer.

Senast uppdaterad 2021-07-03 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson