Inledning

Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Beatrice Hopstadius, Avdelningschef, Socialstyrelsen. Moderator Karin Klingenstjerna. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnussson