Hur uttrycker små barn psykisk ohälsa?

Inblick i hur professioner som möter de yngsta barnen i olika verksamheter kan intervenera tidigt

Hur uttrycker de yngsta barnen psykisk ohälsa? Hur kan vi på ett tidigt stadium upptäcka och hjälpa små barn som inte mår bra? Här ges en beskrivning av små barns egna uttryck för stress och psykisk ohälsa och en inblick i hur professionen kan intervenera tidigt. Teori varvas med beskrivningar från arbetet i den kliniska vardagen. 

Katrin Bernstad, Specialistpsykolog, barn 0-6 år. leg psykoterapeut och handledare, BUP Region Skåne. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson