Hur kan vi säkerställa en fungerande vårdkedja för små barn med psykisk ohälsa?

Utbudet av spädbarnsverksamheter är ojämnt fördelat i landet. Det är svårt att få gehör för att späda och små barn kan lida av psykisk ohälsa, likaså för att implementera av insatser till små barn med psykiska ohälsa. Vi kan också konstatera att det saknas nationella riktlinjer för hur man ska arbeta med åldersgruppen. Under seminariet ger olika professionella en beskrivning av hur man, trots ovan beskrivna begränsningar, arbetat för att få till behandlingsutbud på olika vårdnivåer i Stockholm, Malmö och en mindre ort. Hur tänker vardera orten kring patientgruppen? Vad erbjuder man idag, av vilka aktörer? Vad vill man åstadkomma?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Inledning: Kerstin Neander, fil dr, socionom, Region Örebro län.
Katrin Bernstad, specialistpsykolog, barn 0–6 år, leg. psykoterapeut, handledare Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdomspsykiatri, öppenvård. Region Skåne.
Anna Malmqvist Saracino, leg psykoterapeut och handledare. Processägare för Späda- och små barn i Barn och ungdomspsykiatrin Region Stockholm.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS