Hembesök – ett sätt att stärka förutsättningar för hälsa och utveckling

Åsa Heimer, initiativtagare och projektledare. I Rinkeby pågår sedan 2013 ett strukturerat samarbete mellan barnhälsovård och före- byggande socialtjänst för de allra yngsta och deras föräldrar. Hembesöksprogrammet med sex gemensamma hembesök innehåller bland annat samtal om barn och föräldra- skap och information om det svenska samhället. I stort sett alla föräldrar tar emot hem- besöken. Bland resultaten kan nämnas högre andel barn som MPR-vaccineras, minskad konsumtion av akutsjukvård och ökad tillit till föräldraförmågan.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS