Utveckla ändamålsenligt stöd

Merike Hansson, projektledare, Socialstyrelsen presenterar ett pågående nationellt utvecklingsarbete vid Socialstyrelsen i samarbete med Nka. Bland annat den nya skriften: Barn som anhöriga - konsekvenser och behov.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS