Barn som anhöriga till patienter

Anders Hjern, professor, Karolinska Institutet och Chess vid Stockholms Universitet redovisar resultat från kartläggningen av hur många barn och unga som har föräldrar med missbruk, beroende, psykisk sjukdom, allvarlig kroppslig sjukdom eller som har mist en förälder genom dödsfall

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-24 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS