Internet och sociala medier

Tobias Elgan, STAD/KI om ett forskningsprojekt på en webbintervention för unga med missbrukande föräldrar.

Katarina Axelsson, Kuling.nu som drivs av Örebro Landsting och ger stöd till unga med psykiskt sjuka föräldrar via nätet.

Mattias Karlsson började skriva om sin pappas sjukdom på bloggen "I demensens skugga".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS