Sara & Alex

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge (Bufdir) har skapat två animerade filmer och en handbok om Sara och Alex. Filmerna kan användas i samtal med skolbarn om hur det är att ha det jobbigt hemma.

En film visar Sara 10 år och hennes mamma som har alkoholproblem. Den andra filmen handlar om Alex som är 15 år gammal och har en far som har psykiska problem och är deprimerad.

Sara

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Alex

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson